Lidé přírodě

... příroda lidem

dekorační pás

Certifikáty, ocenění, poděkování

Integrovaný systém řízení zavedený ve společnosti je vybudován v souladu s požadavky norem ČSN EN ISO 9001ČSN EN ISO 14001OHSAS 18001 a CFCS 2002:2013. Vztahuje se na všechny činnosti, které mohou mít vliv na kvalitu služeb, minimální negativní dopad na životní prostředí a mají procesní přístup s důrazem na uspokojování požadavků zákazníka.

Společnost se zavazuje informovat zaměstnance, veřejnost a orgány státní správy o všech významných vlivech své činnosti na životní prostředí, včetně způsobů jejich regulace a ověřování a spolupracovat s orgány státní správy a ostatními organizacemi při realizaci regionální a státní politiky životního prostředí.

Certifikáty