Lidé přírodě

... příroda lidem

dekorační pás

Lesnická činnost

Od zalesnění po mýtní těžbu

Naše společnost provádí komplexní služby v lesním hospodářství. Můžete u nás poptat provedení dílčí služby stejně, jako dlouhodobou dodávku kompletního servisu pro váš lesní celek bez ohledu na jeho velikost.

těžební činnost
mýtní i výchovné těžby

pěstební činnost
zalesňování a údržba mladých kultur, drcení klestu lesní frézou, ochrana proti zvěři nátěrem repelenty, stavba oplocenek, prořezávky, vyvětvování atd.

ochrana lesa

správa lesních majetků

Fotogalerie lesnické činnosti